Perceel bouwgrond voor open bebouwing te Lanaken, Bremstraat.


UIT DE HAND TE KOOP

GEMEENTE LANAKEN - 2de afdeling:

1) Perceel grond voor open bebouwing gelegen “Bremstraat”, gekadastreerd sectie E deel van nummer 671/A/2, met een oppervlakte van zeventien are vijftig centiare.
2) Perceel achterliggende grond gelegen “Kiwit Heide” gekadastreerd sectie E deel van nummer 671/A/2, met een oppervlakte van vierentwintig are drieënnegentig centiare.
Overzicht vergunningen: 3 februari 1977 – wijziging en uitbreiding goedgekeurde verkaveling tot 60 loten / 25 mei 1982 – verkaveling van grond in 8 loten voor bebouwing en 5bis loten achterliggende grond / 28 september 2009 – het verkavelen van grond in 3 loten open bebouwing en 3 loten achterliggende grond.

Bestemming: Het perceel is gelegen in woonpark en in landschappelijk waardevolle agrarische gebieden.

Integraal waterbeleid: niet gelegen in een overstromingsgebied.

Vraagprijs: 475.000 €.

Meer interessante inhoud

0 reacties

Google+

Twitter

Facebook

Subscribe